Конспекты лекций

Добро пожаловать в раздел "Конспекты лекций"!

Пытанні да экзамена па дысцыпліне “Прафесійная этыка журналіста” (спецыяльнасці: “друкаваныя СМІ”, “менеджмент СМІ”, “вэб-журналістыка”, “аўдыёвізуальная журналістыка”)
new!

Тэмы рэфератаў па дысцыпліне “Прафесійная этыка журналіста” (спецыяльнасці: “друкаваныя СМІ”, “менеджмент СМІ”, “вэб-журналістыка”, “аўдыёвізуальная журналістыка”) new!

Іўчанкаў В.І. Лінгвістыка публіцыстычнага тэксту. Тыпавая вучэбная праграма для ўстаноў вышэйшай адукацыі па спецыяльнасці: 1-23 01 10-02 Літаратурная работа (рэдагаванне)

Медыярыторыка. Тыпавая вучэбная праграма для ўстаноў вышэйшай адукацыі

Рэйтынг па дысцыпліне “Медыярыторыка” паводле “Ацэначнай шкалы прамовы” V курс


Пытанні для кантролю ведаў на экзамене па курсу «Прафесійная этыка журналіста» (1 паток, спецыяльнасці “Друкаваныя СМІ”, “Вэб-журналістыка”, “Менеджмент СМІ”) 2012-2013 навучальны год

Карповіч, М. П. Дыпломная работа выпускніка Інстытута журналістыкі БДУ: метадычны кампендыум / М. П. Карповіч. – Мінск : БДУ, 2012. – 99 с.

Шеин В.Н. Современная радиожурналистика. Теория и практика. Мн., 2010.

Пытанні да экзамену па лінгвістыцы публіцыстычнага тэксту (4 курс, спецыяльнасць “Літаратурная работа (рэдагаванне)”


Программы государственного экзамена по всем специальностям. СКАЧАТЬ!

Программы государственного экзамена по всем специальностям. СКАЧАТЬ!

Примерный список вопросов к госэкзамену по специальности "Журналистика (печатные СМИ)" new!

ДЗЯРЖАЎНЫ ЭКЗАМЕН. Вучэбная праграма па спецыяльнасці “Журналістыка (па напрамках)” (напрамак 1-23 01 08-01 “Журналістыка (друкаваныя СМІ)”

Педагогика. Учебные материалы. new!

Вопросы к экзамену по курсу "Профессиональная  этика журналиста"

Карповіч М.П. Тэставыя заданні па дысцыпліне "Літаратурнае рэдагаванне"


Политология, психология, социология журналистики, экономика и менеджмент СМИ. Учебные материалы. Типовые и учебные программы

Сидорская И.В. Учебные материалы по теории коммуникации


Дипломные и курсовые работы по кафедре телевидения и радиовещания.

Форма заявки на распределение выпускников
ЗДЕСЬ!
Вопросы к государственному экзамену по специальности "Журналистика (печатные СМИ)" СКАЧАТЬ!
Вопросы к государственному экзамену по специальности "Информация и коммуникация" СКАЧАТЬ!

Прафесар Віктар ІЎЧАНКАЎ: “Будучыня за ёмкім і мабільным словам, якое і пішацца, і вымаўляецца проста, але напоўнена багатым зместам” СКАЧАТЬ!
Басова А.И. Учебные материалы СКАЧАТЬ!

ПЕРВЫЙ КУРС
Первый семестр
Первый курс. Учебные материалы по социологии (Дмитриев Е.И.)
Основы журналистики. Ответы на экзаменационные вопросы.
Основы журналистики. Журналистика как массово-информационная деятельность. Конспект лекций.
Логика. Материалы к экзамену.
Спіс літаратуры па дысцыпліне «Беларуская літаратура (стараж. перыяд)», 1 семестр 
План семінарскіх заняткаў па дысцыпліне «Беларуская літаратура (старажытны перыяд)», 1 семестр 
Второй семестр

Вопросы по "Основам фотографии", список литературы 
Градюшко А.А. Основы журналистики. Организация работы редакции СМИ. Конспект лекций.
Экономика. Ответы на экзаменационные вопросы.
Примерный перечень вопросов к экзамену по курсу «Современный русский язык» для студентов заочного отделения (1 курс) СКАЧАТЬ!

ВТОРОЙ КУРС
Пытанні  для кантролю ведаў на экзамене па курсу «Прафесійная этыка журналіста» (1 паток, спеціяльнасці “Друкаваныя СМІ”, “Аўдыёвізуальная журналістыка”)
Хромчанка А.Р. Асновы творчай дзейнасці рэдактара. Вучэбна-метадычны дапаможнік для студэнтаў спецыяльнасці “Літаратурная работа”. Мн., 2008
 
Бiлеты па беларускай мове (2 курс) 

Вопросы к экзамену по курсу «Современный русский язык» (2 курс, заочное отделение)
Контрольная работа №4 по современному русскому языку для студентов ІІ курса заочного отделения

История русской журналистики XIX века. Ответы на экзаменационные вопросы.
Охрана труда при работе на персональных ЭВМ. Конспект лекций.
Падаляк Т.У. Прафесійная этыка журналіста. Праграма дысцыпліны.
Профессиональная этика журналиста. Сборник документов.
Программа PageMaker 6.51. Конспект лекций.
Самусевіч В.М. Сучасная беларуская мова: Марфалогія. Вучэбна-метадычны комплекс. Мн., 2007. 
Самусевіч В.М. Сучасная беларуская мова: Сінтаксіс. Вучэбна-метадычны комплекс. Мн., 2007. 
Свороб А.К. Оформление газет сверхмалого формата. Конспект лекций.
Соловьев А.И. Основы информационно-коммуникационной деятельности. Конспект лекций.
Шасцярнёва Л.Г. Практыкум па курсе "Сучасная беларуская мова". Лексiкаграфiя. Фразеалогiя. Лексiкаграфiя (фразеаграфiя).
Беларуская літаратура / спіс літаратуры, 3 семестр

ТРЕТИЙ КУРС
Карповіч, М. П. Сацыялінгвістыка: Літаратурнае рэдагаванне. Вучэбная праграма па спецыяльнасці 1-23 01 07 "Інфармацыя і камунікацыя (па напрамках)"
Карповіч М.П. Тэставыя заданні па дысцыпліне "Літаратурнае рэдагаванне"

Довнар Н.Н. Правовые основы журналистики. Новое в законодательстве о СМИ
Праграма па дысцыпліне "Літаратурнае рэдагаванне"
Базавая вучэбная праграма дысцыпліны «Стылістыка» для студэнтаў факультэта журналістыкі 
Экзаменацыйны тэст па стылістыцы для студэнтаў ІІІ курса факультэта журналістыкі 
Экономика и менеджмент СМИ. Ответы на экзаменационные вопросы.
Вопросы к экзамену по русской литературе, 5 семестр 

ЧЕТВЕРТЫЙ КУРС

Литература к экзамену по курсу «История зарубежной журналистики» (часть 1-2) 
Сидорская И.В. Актуальные проблемы коммуникации. Конспект лекций.
Соловьев А.И. Особенности формирования информационного общества. Конспект лекций.
Яканюк Д.Л. Мастацкае вяшчанне на радыё i тэлебачаннi. Метадычны дапаможнiк.
Яканюк Д.Л. Сучасныя публiцыстычная жанры i формы электроннай журналiстыкi. Вучэбна-метадычны комплекс.
Список литературы по дисциплине «Культурология» 
Вопросы к экзамену по курсу «Русская литература 2 пол. ХХ века», 7-8 семестр 


ПЯТЫЙ КУРС

Пятый курс. Учебные материалы по медиариторике
Тэст па рытарычных асновах журналістыкі (5 курс, завочнае аддзяленне) 
Пералiк тэм рефератаў па рыторыцы (5 курс, завочнае аддзяленне)
Ацэначная шкала прамовы 
Прэзентацыя па дысцыпліне "Рытарычныя асновы журналістыкі" (Іўчанкаў В.І.) 
Пытанні да экзамена па курсу  “Літаратурна-мастацкая крытыка”  
Список литературы по курсу «Литературно-художественная критика» 

Примерные ответы на вопросы к Госэкзамену по специальности "Журналистика" (МГУ им. Ломоносова)
Примерные ответы на вопросы к Госэкзамену по специальности «Международная журналистика»

P.S. При подготовке к сессии советуем также заглянуть в нашу "Электронную библиотеку"!