Дата создания: 20 марта 1969 г.

Заведующий кафедрой: Ивченков Виктор Иванович, доктор филологических наук, профессор

Количество преподавателей: 21, из них профессоров – 2, доцентов – 12.

Агульная інфармацыя: 

Ивченков Виктор ИвановичКафедра стылістыкі і літаратурнага рэдагавання – адно са старэйшых навукова-метадычных вучэбных падраздзяленняў журфака.

Створаная ў 1969 годзе, праз два гады як факультэт журналістыкі атрымаў самастойнасць, яна вырозніваецца традыцыямі і ўласным падыходам да навучання студэнтаў, слухачоў адукацыйных праграм  павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі. 

Вынікам саракапяцігадовай дзейнасці кафедры стылістыкі і літаратурнага рэдагавання стала выданне звыш васьмі дзясяткаў падручнікаў і дапаможнікаў, каля ста манаграфій, тысяч артыкулаў. Кафедра шмат зрабіла для развіцця айчыннага і рускага мовазнаўства, станаўлення культуры маўлення. З яе веснічак атрымала жыццё беларуская стылістыка. (Чытаць далей)

Научные направления: изучение языка и стиля СМИ; генезис публицистической речи; проблемы лексики, фонетики, грамматики, стилистики; дивергенция и конвергенция в условиях билингвизма; проблемы речевой коммуникации; дискурсный анализ СМИ.

В Санкт-Петербургском университете в Институте «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» вышел в свет международный научный журнал "Медиалингвистика" (№2, 2017), посвященный проблемам белорусской медиалингвистики (шеф-редактор номера проф. В.И.Ивченков).

Презентация специальности "Литературная работа (редактирование)" 

Біяграфія Міхася Яўгенавіча Цікоцкага.

Рэпартаж з прэзентацыі "Даведніка па літаратурнай праўцы" Пятра Пятровіча Жаўняровіча.

Урачыстасці, прысвечаныя 95-гадоваму юбілею доктара філалагічных навук, прафесара, заслужанага работніка адукацыі Рэспублікі Беларусь, заслужанага журналіста Рэспублікі Беларусь, заслужанага работніка Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта Міхася Яўгенавіча Цікоцкага (20.02.1922 – 24.03.2012). Падрабязнасцi!

Преподаватели кафедры:
Ивченков Виктор Иванович, заведующий кафедрой, доктор филологических наук, профессор
Бордиян Ольга Дмитриевна, старший преподаватель
Бердник Сергей Константинович, кандидат филологических наук, доцент
Горбач Ольга Александровна, кандидат филологических наук, доцент
Десюкевич Ольга Ивановна, кандидат филологических наук, доцент
Дубровский Александр Владимирович, кандидат филологических наук, доцент
Жолнерович Петр Петрович, кандидат филологических наук, доцент
Зеленко Сергей Викторович, кандидат филологических наук, доцент
Ивченкова Елизавета Викторовна, старший преподаватель
Конюшкевич Татьяна Витальевна, старший преподаватель

Лукьянюк Юлия Николаевна, кандидат филологических наук, доцент
Руденко Ангелина Александровна, доцент кафедры
Саченко Лариса Александровна, доцент кафедры
Тикоцкий Александр Михайлович, кандидат филологических наук, доцент
Хромченко Альбина Ришардовна, кандидат филологических наук, доцент
Цыбульская Маргарита Петровна, старший преподаватель
Шестернева Лилия Георгиевна, кандидат филологических наук, доцент

Преподаватели-совместители:
Булыко Александр Николаевич, доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси
Зайцев Максим Леонидович, старший преподаватель, магистр филологических наук
Умец Станислава Вячеславовна, старший преподаватель
Трухан Юлия Николаевна, старший преподаватель
Шнип Виктор Анатольевич, старший преподаватель

 

Дысцыпліны, замацаваныя за кафедрай стылістыкі і літаратурнага рэдагавання

УВАГА! ПРАГРАМА ДЗЯРЖАЎНАГА ЭКЗАМЕНУ для спецыяльнасці 1-23 01 10 Літаратурная работа (па напрамках) для напрамку спецыяльнасці 1-23 01 10-02 Літаратурная работа (рэдагаванне)

 

Спецыяльнасць “Літаратурная работа”. Накірунак “Літаратурная работа (рэдагаванне)”. Код накірунка 1-23 01 10-02

Семестр 1. Сучасная беларуская мова

Семестр 1-3. Мова сродкаў масавай камунікацыі

Семестр 1-4. Культура маўлення

Семестр 2. Асновы літаратурна-рэдактарскай дзейнасці

Семестр 3-4. Методыка рэдагавання

Семестр 3-4. Асновы творчай дзейнасці рэдактара

Семестр 4-6. Стылістыка

Семестр 5. Тэорыя і практыка перакладу

Семестр 5. Тэкст: рэдактарскія методыкі

Семестр 5. Тэкст: лінгвістычная арганізацыя

Семестр 5. Рэдагаванне аналітычных і рэкламных матэрыялаў

Семестр 5. Агульнае рэдагаванне і літаратурная апрацоўка даведачных матэрыялаў

Семестр 5. Практыкум па арфаграфіі і пунктуацыі. Закон РБ “Аб правілах беларускай арфаграфіі і пукнтуацыі”

Семестр 5. Книгоиздание: проблемы и перспективы

Семестр 5. Рэдактарскае майстэрства Якуба Коласа

Семестр 6. Методыка рэдагавання навуковай і афіцыйнай літаратуры

Семестр 6. Методыка рэдагавання інфармацыйных і мастацка-публіцыстычных матэрыялаў

Семестр 6. Параграфеміка

Семестр 6. Рэдактарскае майстэрства

Семестр 6. Літаратурнае рэдагаванне ў СМІ

Семестр 6. Прафесійнае майстэрства

Семестр 6. Теория текста

Семестр 7. Тэксталогія

Семестр 7. Медыярыторыка

Семестр 7. Дыскурс СМІ

Семестр 7. Рэдактар рэкламы

Семестр 7. Методыка рэдагавання асобных відаў літаратуры

Семестр 7. Кнігавыдавецтва: праблемы і перспектывы

 

Спецыяльнасць “Літаратурная работа”. Накірунак “Літаратурная работа (творчасць)”. Код накірунка 1-23 01 10-03

Семестр 1. Сучасная беларуская мова

Семестр 1-3. Мова сродкаў масавай камунікацыі

Семестр 3-4. Методыка рэдагавання

Семестр 4-6. Стылістыка

Семестр 5. Тэорыя і практыка перакладу

Семестр 7. Медыярыторыка

Семестр 7. Дыскурс СМІ

Семестр 7. Маўленчы ўплыў у тэкстах арт-журналістыкі

 

Спецыяльнасць Журналістыка. Накірунак Журналістыка (друкаваныя СМІ). Код накірунка 1-23 01 08-01

Семестр 1. Сучасная беларуская мова

Семестр 1-3. Мова і стыль сродкаў масавай камунікацыі

Семестр 5. Рэдагаванне

Семестр 5. Трэвэл-медыятэкст

Семестр 7. Медыярыторыка

 

Спецыяльнасць "Журналістыка". Накірунак "Журналістыка (менеджмент СМІ)". Код накірунка 1-23 01 08-04

Семестр 1. Сучасная беларуская мова

Семестр 1-3. Мова і стыль сродкаў масавай камунікацыі

Семестр 5. Рэдагаванне

Семестр 5. Трэвэл-медыятэкст

Семестр 6. Лингвистические ресурсы менеджмента

Семестр 7. Медыярыторыка

 

Спецыяльнасць "Журналістыка". Накірунак "Журналістыка (вэб-журналістыка)". Код накірунка 1-23 01 08-03

Семестр 1. Сучасная беларуская мова

Семестр 1-3. Мова і стыль сродкаў масавай камунікацыі

Семестр 5. Рэдагаванне

Семестр 7. Медыярыторыка

 

Спецыяльнасць "Журналістыка". Накірунак "Журналістыка (аўдыявізуальная)". Код накірунка 1-23 01 08-02

Семестр 1. Сучасная беларуская мова

Семестр 1-3. Мова і стыль сродкаў масавай камунікацыі

Семестр 5. Рэдагаванне

Семестр 7. Медыярыторыка

 

Спецыяльнасць "Інфармацыя і камунікацыя (тэхналогіі камунікацыі)". Код накірунка 1-23 01 07-01

Семестр 1. Сучасная беларуская мова

Семестр 1-3. Мова і стыль сродкаў масавай камунікацыі

Семестр 5. Рэдагаванне

Семестр 5. Речевая коммуникация

Семестр 7. Медыярыторыка

 

Спецыяльнасць "Журналістыка". Накірунак "Журналістыка міжнародная". Код накірунка 1-23 01 09

Семестр 1. Сучасная беларуская мова

Семестр 1-3. Мова і стыль сродкаў масавай камунікацыі

Семестр 3. Рэдагаванне

Семестр 7. Медыярыторыка

 

Спецыяльнасць "Журналістыка (замежнае аддзяленне)"

Семестр 1. Актуальная лексика русского языка

Семестр 1-3. Мова і стыль сродкаў масавай камунікацыі

Семестр 1-4. Русский язык как иностранный

Семестр 3. Рэдагаванне

Семестр 7. Медыярыторыка

 

Спецыяльнасць "Літаратурная работа". Накірунак "Літаратурная работа (рэдагаванне)". Код накірунка 1-23 01 10-02
 
Спецыяльнасць "Літаратурная работа". Накірунак "Літаратурная работа (творчасць)". Код накірунка 1-23 01 10-03
 
Спецыяльнасць "Журналістыка". Накірунак "Журналістыка (друкаваныя СМІ)". Код накірунка 1-23 01 08-01
 
Спецыяльнасць "Журналістыка". Накірунак "Журналістыка (менеджмент СМІ)". Код накірунка 1-23 01 08-04
 
Спецыяльнасць "Журналістыка". Накірунак "Журналістыка (вэб-журналістыка)". Код накірунка 1-23 01 08-03
 
Спецыяльнасць "Журналістыка". Накірунак "Журналістыка (аўдыявізуальная)". Код накірунка 1-23 01 08-02
 
Спецыяльнасць "Інфармацыя і камунікацыя (тэхналогіі камунікацыі)". Код накірунка 1-23 01 07-01
 
Спецыяльнасць "Журналістыка". Накірунак "Журналістыка міжнародная". Код накірунка 1-23 01 09
 
Спецыяльнасць "Журналістыка (замежнае аддзяленне)"
Семестр 1-2. Мова і стыль сродкаў масавай камунікацыі
Семестр 1-2. Русский язык как иностранный
Семестр 3-4. Русский язык как иностранный
Семестр 3-4. Сучасная беларуская мова
Семестр 3-4. Современный русский язык
Семестр 4-5. Стылістыка
Семестр 5. Русский язык как иностранный
Семестр 5-6. Літаратурнае рэдагаванне
Семестр 7-8. Русский язык как иностранный
Семестр 9. Медыярыторыка

 

Методическое сопровождение учебного процесса:

 

Основные учебные пособия, разработанные на кафедре:
Цікоцкі М.Я. Сугучнасць солў жывых... - Мн.: Выд-ва БДУ, 1981. - 191 с.
Наркевіч А.І. Практычны курс сучаснай беларускай мовы. - Мн.: Універсітэцкае, 1992. - 320 с.
Цікоцкі М.Я. Стылістыка беларускай мовы. - Мн.: Універсітэцкае, 1995. - 294 с.
Руденко А.А. Современный русский язык: УМК: В 2 ч. Ч. 1. - Мн.: БГУ, 2002. - 124 с.
Цікоцкі М.Я. Стылістыка тэксту. - Мн.: Бел. навука, 2002. - 223 с.
Ивченков В.И. Лингвистическая организация текста: В творческой лаборатории В.Короткевича. - Мн.:БГУ, 2002. - 211 с.
Басава Г.І., Іўчанкаў В.І., Сінькова Л.Д. Святло слова. - Мн.: Адукацыя і выхаванне, 2002. - 142 с.
Ивченков В.И. Лингвостилистика тропов Ю. Казакова. - Мн.: УП ""Ред. науч.-метод. журн. ""Пачатковая школа"", 2002. - 112 с.
Руденко А.А. Современный русский язык: УМК: В 2 ч. Ч. 2. - Мн.: БГУ, 2003. - 228 с.
Хромчанка А.Р. Паўночна-мастоўскія гаворкі: арэальная, генетычная і тыпалагічная характарыстыка. - Мн.: БДУ, 2004. - 147 с.

 

Контакт: г. Минск, ул. Кальварийская, 9, комн. 406, тел. +375-17-259-70-12

Лаборант: Соболевская Елена
Заведующий кафедрой: Ивченков Виктор Иванович
ул. Кальварийская, 9, комн. 407, тел. 259-70-22

ФОТОГАЛЕРЕЯ КАФЕДРЫ СТИЛИСТИКИ И ЛИТЕРАТУРНОГО РЕДАКТИРОВАНИЯ

Вялікая Айчынная ў біяграфіі прафесара М.Я.Цікоцкага